header

Nejlepší čtenářNejlepší čtenáři knihovny v roce 2015:

Nejpilnějším čtenářem dětského oddělení byla Sandra Medková a Anežka Kolísková, v dospělém paní Zdena Siudová.

BLAHOPŘEJEME !
Seznam nejlepších čtenářů a nejoblíbenějších knih najdete na nástěnce v knihovně.

Počítadlo.cz